هلدینگ بین المللی رکسان (برگزارکننده همایش های داخلی و خارجی)
در نظر دارد به عنوان اسپانسر با هدف حمایت از پژوهشگران، دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و انجمن های علمی ، نسبت به ارائه وب سایت رایگان به 3 کنگره علمی منتخب اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند با تکمیل اطلاعات زیر درخواست خود را اعلام نمایند، تا بررسی های لازم توسط رکسان صورت پذیرد.